Mitt ideella bokprojekt

Jag driver ett ideellt bokprojekt om mobbning- "Bland töntar och tysta gestalter". I boken har jag och andra unga författare beskrivit erfarenheter av mobbning, och boken riktar sig främst till elever i årskurs 5-9. Jag föreläser kring projektet och försöker nå ut med boken till så många som möjligt.

Läs mer om projektet på:

www.tystagestalter.se